VOOR FOTO'S VAN DE OVERHEMDEN KLIKT U OP DE GEWENSTE MAAT.
Winkelwagen Geen producten
Privacy verklaring NoButtons

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen ;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
 • Telefonisch op 0031 45 542 1994
 • Email: info@nobuttons.nl
 • Post:  Pluijmaekersstraat 15, 6417 XL Heerlen, Nederland.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen adres en persoonsgegevens zijn. Wij verwerken die gegevens alleen voor het correct afwikkelen van uw bestelling. 
 • Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • naam
 • e-mailadres
 • verzend of afleveradres
 • IBAN voor de betaling van uw opdracht
 • informatie die u zelf invult in een open veld, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals  identifiers in cookies voor statistische doeleinden.
 • telefoonnummer
Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om u te benaderen over een vraag of klacht over een levering omdat we dat graag willen oplossen.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klacht te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.
Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Op onze website maken we gebruik van een cookie. Deze wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden om meer zicht te krijgen op het gebruik van onze webshop.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoons-gegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft te allen tijd de mogelijkheid om de door ons bewaarde gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via de volgende gegevens:
 • Telefonisch op 0031 455421994
 • Email: info@nobuttons.nl
 • Post:  Pluijmaekersstraat 15, 6417 XL Heerlen, Nederland.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage , u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 30 april 2018.

 

 

Alle bedragen zijn inclusief btw Powered by CCV Shop software webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies
VOOR FOTO'S VAN DE OVERHEMDEN KLIKT U OP DE GEWENSTE MAAT.